Zm?ny v doporu?ení uživatel? do AdSense25.February

Na za?átku února Google p?edstavil novou strukturu doporu?ení AdSense. Ta je pro valnou v?tšinu mnohem výhodn?jší, než p?edchozí model. Nový systém je dvoufázový a funguje následovn?. Za p?ivedení nového uživatele do systému AdSense dostanete 5 dolar? v moment?, kdy daný uživatel vyd?lá tuto ?ástku (má na to 180 dní). Nemusíte tak ?ekat až vyd?lá prvních 100 dolar? s AdSense, jak tomu bylo doposud.

Tím ale všechno nekon?í: pokud se tomuto webmasterovi poda?í opravdu vyd?lat on?ch $100, vy dostanete bonus další, a tentokrát mnohem vyšší: 250 dolar? k dobru vašeho ú?tu. Op?t zde platí lh?ta p?l roku. Jedná se tak o pom?rn? významný nár?st a zvýšenou možnost výd?lku. Je sice pravda, že alespoň u nás už asi v?tšina aktivních administrátor? o AdSense ví a je tak pom?rn? t?žké získat nového aktivního uživatele, m?že se to ale ur?it? poda?it. I kdybyste m?li sbírat bonusy po on?ch p?ti dolarech, bude se jednat o p?íjemné obohacení. A na ?ástku p?ti dolar? b?hem 180 dn? by m?l dosáhnout snad opravdu každý.

Drobné zm?ny se týkají i doporu?ení Google AdWords. Zde byla ?ástka taktéž zm?n?na na 5 dolar?, pokud zadavatel inzerce b?hem prvních 90 dn? od aktivace ú?tu utratí alespoň 5 dolar?. Pokud inzerent rozhodne investovat 100 dolar? b?hem 90 dn?, dostanete dalších $40.

Kone?n?, do hry vstupují také speciální bonusy. V p?ípad? AdSense je to velice slušných 2 tisíce dolar? za p?ivedení 25 minimáln? 25 nových uživatel? AdSense, z nichž každý vyd?lá v rozp?tí 180 dn? od registrace alespoň $100. Podobn? je tomu u verbování nových sil do AdWords, zde je akorát po?et lidí snížen na 20 a odm?na na $600. Na tyto speciální bonusy ale pravd?podobn? dosáhne opravdové minimum webmaster?, i tak se ale jedná o p?íjemnou motivaci, která se Googlu nakonec stejn? vyplatí…

2 komentářů

  1. cim to, ze od te doby, co ti zablokovali AdSense, tak se tady objevuje tak 5-ti % mnozstvi clanku???

  2. zadarmo ani pes nehrabe 🙂

  3.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.