Osobní identifika?ní ?íslo (PIN) v dopise od Google15.May

Na disku jsem v n?jaké zapadlé složce objevil dv? fotografie dopisu od Googlu, a tak je pon?kud opožd?n? p?idávám. Jedná se o dopis s Osobním identifika?ním ?íslem neboli PINem, který Google posílá po dosažení hranice 50 dolar? na vaší adresu. Takto si m?že spole?nost velice snadno ov??it, že jste do svého ú?tu zadali pravdivé údaje a vaše adresa skute?n? existuje.

p1010384.JPG

Doru?ení dopisu trvá p?ibližn? 3-4 týdny, protože je narozdíl od plateb na ú?et posílán z USA. Adresa na obálce je 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California, CA 9404, USA. Jedná se tedy p?ímo o sídlo spole?nosti Google. Ve skute?nosti se nejedná ani o po?ádný dopis, nýbrž o p?eložený papír formátu p?ibližn? A5, který uvnit? obsahuje intrukce k atkivaci a ov??ení vašeho ú?tu.

p1010385.JPG

P?ipomínám, že vedle PIN kódu pot?ebejete pro obdržení první platby v p?ípad? volby zasílání pen?z na ú?et zadat také úvodní deposit v ?ádu n?kolika korun, který vám Google poslal pro ov??ení bankovního spojení. Po zkompletování t?chto dvou údaj? již nic nebrání zasílání pravidelných m?sí?ních výplat.

Nový vzhled p?ihlašování

Poslední novinkou v rozhraní Google AdSense je mírná zm?na p?ihlašovací stránky. P?vodní verze byla nahrazena novou, o n?co modern?jší a p?ehledn?jší stránkou. Všechny texty na p?ihlašovací stránce jsou již v ?eštin?, v?etn? ukázkového banneru.

snap000524.gif

Bohužel nemohu potvrdit jestli se jedná o zm?nu u všech uživatel?, protože již d?íve na m? Google provedl n?kolik betatestování, která ostatní uživatelé vyhledáva?e v?bec nem?li šanci vid?t.

7 komentářů

  1. Taky jsem si to fotil, ale neprisel mi mail ze to odesilaji, tak nevim jak dlouho trvala papiru cesta 🙂

  2. Já jsem si tu obálku taky schoval. P?ece jen psaní?ko od Googlu mi nechodí každý den 🙂

    Zajímalo by m?, pro? je u odesílatele vzh?ru nohama “RepCzech” – myslel jsem si, že je to u m? n?jaká tisková chyba 🙂

  3. tezko rict, to tam podle me dotiskla az posta, mozna pracovnice nevedela ze nase zemicka vubec existuej tak to trochu popletla 🙂

  4. PINový dopis od Goole byla docela nep?íjemná záležitost. Te? už jsou na n?j všichni p?ipravení a m?žou se podle toho za?ídit. Ale zpo?átku se nejednalo o samoz?ejmost. V administraci Adsense jste se to dozv?d?li až byl PIN odeslaný a na sv?t? byl problém pro toho, kdo si cht?l p?i vstupu do programu zachovat anonymitu. Docela mi vadí, když není na samém za?átku jasn? a srozumiteln? ?e?eno vše podstatné. /m?j PINový dopis jsem si taky archivoval – je to d?tinské, ale n?jak jsem se tomu neubránil/

  5. no nevim jak presne to myslis s tou anonymitou ale pochopil jsem to tak ze jsi zadal nejakej neprave udaje a vymyslenou adresu na kterou ti to bylo zaslano. v tom pripade ale nemas na co nadavat, protoze pri registraci jsi souhlasil s tim ze vsechny poskytnute udaje jsou aktualni a pravdive 😉

  6. Jirka Wetter – mozna aby pak nejaky stroj poznal do ktere zeme to ma dorazit 🙂

  7. Zní to jako nostalgická vzpomínka na to jaké to bylo, když si m?l adsense ú?et 🙂

  8.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.