Odpovídejte na komentá?e na vašem blogu18.October

Jednou z nejsnadn?jších ?inností, kterou m?že každý administrátor nového blogu brzo po spušt?ní provád?t je odpovídání na komentá?e od vašich ?tená??. Tato ?innost vám nezabere moc ?asu, ale m?že mít vysoký význam v prvních dnech utvá?ení komunity kolem vašich stránek. Takový ?tená? se pak m?že snadno stát pravidelným návšt?vníkem a aktivním komentátorem (což je jeden z faktor? ur?ující, zda web n?kdo navšt?vuje nebo ne – blog bez komentá?? okamžit? vysílá signál, že n?co není v po?ádku).

P?estože to v prvních dnech m?že vypadat pon?kud zvláštn? (dost možná budete mít pocit, že si povídáte sami se sebou), odpovídání na komentá?e vašich návšt?vník? je opravdu d?ležité. P?ístup? je spousta – nového ?tená?e m?žete p?ivítat, pod?kovat mu za komentá?, reagovat na jeho názor nebo t?eba vyjád?it nesouhlas a okamžit? se zeptat na další otázku, která pom?že udržet diskuzi.

Váš p?ístup v po?átcích nového blogu pak bude mít zna?ný vliv na množství komentá?? v ?ase, kdy se stránky stanou více populární a návšt?vníci již budou diskutovat sami mezi sebou. Tento trend je možné na zab?hnutých blozích snadno vypozorovat – p?estože vám n?které weblogy p?ijdou úžasné, množství komentá?? se u nich m?že pohybovat v minimálních hodnotách, zatímco jiné, zdánliv? neatraktivní stránky, mohou být komentá?i doslova zaplaveny.

4 komentářů

  1. P?esn? tak to funguje. Ze za?átku jsem m?l 50% komentá?? já. Pokaždé odpov?? na n?jaká komentá?. Nyní je až každý 7-9 komentá? m?j. A vlastn? je to to, co m? na blogování baví nejvíce. Zp?tná vazba!

  2. Nic tak nenaštve (u blogu), jako když p?t minut smolíte komentá? a majitel stránek se neobt?žuje ani pípnout…
    No dob?e, pár v?cí naštve ješt? víc, t?eba když se komentá? zahodí a formulá? napúe, že jste nezadali mail. Našt?stí takový problém už je vzácnost.

  3. jj, diky za potvrzeni meho clanku.

    jinak Wu, vidim dve mozna reseni: naucit se rychleji psat nebo na onen blog nechodit 😀

  4. Wu, hannes: anebo pouzivat operu, ktera po zmacknuti tlacitka zpet uchovava text vlozeny do formulare ;))

  5.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.