Kurz dolaru: nejv?tší nep?ítel webmaster? v AdSense22.February

Váš web neustále roste, míra prokliku se drží na stabiln? vysoké úrovni a p?esto se vaše výd?lky p?ipisované na ú?et neustále zmenšují? Toto je v sou?asnosti pom?rn? b?žný jev, za kterým stojí jednoduchá odpov??: kurz dolaru, respektive posilující ?eská koruna.

Podívejme se na tento jednoduchý graf znázorňující kurz amerického dolaru k ?eské korun?. Za posledních 365 dní oslabil dolar o t?žko uv??itelných tém?? 5 K?, což znamená pokles p?ibližn? o 25% oproti p?vodní hodnot?. A taková depreciace už je opravdu znát. Radši ani nebudu dodávat, že kolem roku 2000 jsme platili za jeden americký dolar t?žko uv??itelných 40 K?.

yearsphp.png

Google vyplácí v programu AdSense výd?lky sice také v Korunách, ale ve statistikách naleznete vždy ?ástky v dolarech. A tak i p?es neustále zvyšování m?žete na svém bankovním ú?tu každý m?síc sledovat stále menší a menší ?ástku. T?žko s tím n?co ud?lat, poslední zprávy o prolomení sedmnáctikorunové hranice budou pravd?podobn? brzy následovány další rekordní hodnotou – ?eská ekonomika te? prost? jede a Americký zázrak stagnuje.

Onen pokles je ješt? mnohem viditeln?jší na konkrétních ?íslech: fiktivní webmaster, který p?ed rokem vyd?lal za m?síc $1000 vid?l na svém kont? p?ibližn? 21500 K?. Nyní za shodnou ?ástku dostanete pouze n?co málo p?es 17000 K?, což už je pom?rn? znatelný rozdíl zhruba p?ti tisíc K?, nehled? na prudce rostoucí inflaci v ?eské republice.

Co se dá proti tomuto trendu d?lat? Pravd?podobn? nic. Vést konto v dolarech nemá smysl, protože ve finále stejn? budete muset peníze utratit, tzn. v 99% p?evést na ?eskou m?nu, a kurz má velice jasný, sestupný trend. Jedná skupina lidí ale má z t?chto zpráv o vývoji kurzu pravd?podobn? radost: zadavatelé inzerce za reklamu v AdWords platí mén? a mén? (pokud tedy nezvyšují cenu za proklik)…

9 komentářů

 1. Dovolil bych si up?esn?ní, možná i vyvrácení teorie z ?lánu. Pokud jsou zadavatelé ?eské firmy (což je v?tšinou, pokud webmaster púe ?esky), tak tito zadavatelé platí de facto v korunách a výd?lek webmastera je ve výsledku taky v korunách. Takže dolarová ?ástka ve statistkách je jen p?epo?et, ale na výd?lek nemá žádný vliv.

 2. su tiež ine reklamne systemy ktore u?tuju v ?eskych pripadne slovenskych korunach-v ?r je to napr adfox,na slovensku etarganet,invia

 3. “Radši ani nebudu dodávat, že kolem roku 2000 jsme platili za jeden americký dolar t?žko uv??itelných 40 K?.”

  > Kouzelné, tak pro? si to dodal? 😉

 4. martino: zdaleka ne vsichni zadavaji reklamu pouze na cesky trh, pri soutezeni o klicova slova se zahranicnimi inzerenty uz je tato vyhoda zcela zretelna.

  robert: ano, takove systemy samozrejme existuji, ale kvalitou reklamy, relevanci ani potencialnim vydelkem na adsense zdaleka nedosahuji.

 5. Te? jsem dosáhl svých prvních 100$ na AdSense a musím ?íct, že to opravdu dost zamrzí ten kurzový rozdíl.

 6. Je to skuto?né strašné, za 8 rokov klesol dolár z 50 SK na 22 SK.

 7. V?bec nechápu o co Vám jde 🙂 99% ?eských webmastr? co vyd?lávají na adsense mají weby v ?eštine, s ?eskou reklamou = ?eský inzerenti, tufíž jak už napsal Martino se vše jenom p?epo?ítavá pro statistiky ale zisky se nem?ní … pravdaže se mužeme hádat o tech 99% ale i kdyby to bylo mín po?ád drtivá v?tšina ?eských web? na tom neprod?lává, takže bych asi upravil název ?lánku a p?epsal celý ?lánek, takhle to pro n?koho m?že být dost matoucí 🙂

 8. Musim ?íct, že adsense m? spú zklamal, a to ho provozujeme na webech s celkem slušnou návšt?vností. Pro weby s nížší/malou návšt?vností doporu?uji ?eský billboard/intext, kontextovou reklamu. úsp?šnost je nesrovnateln? vyšší, platí se i za zobrazení (nejen prioklik), ceny p?ízniv?jší než adsense.

 9. No a podivejme se, kde je dolar dnesk!

 10.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.