Registrace v Google AdSense17.December

Registrace v reklamím programu Google AdSense je opravdu jednoduchá. Sta?í vyplnit krátký formulá?, a po schválení vaší žádosti vám budou ihned zaslány p?ihlašovací údaje. Pak vám již niž nebrání za?ít vyd?lávat první peníze.Pro podání žádosti o registraci navštivte stránku www.google.com/adsense. Zde by na vás m?lo ?ekat první seznámení se službou, kompletn? v ?eštin?. V p?ípad? že se tato stránka zobrazí anglicky, sta?í se v roletkovém menu vpravo naho?e p?epnout do ?eštiny. Pro pokra?ování v registra?ním procesu klikn?te modré tla?ítko “Žádost provedete kliknutím zde”.

adsense1.gif

Nyní by se vám m?l otev?ít jednoduchý formulá? v ?eštin?. St?žejním polem je adresa vašeho webu nebo blogu. P?esn? jak je napsáno pod tímto polí?kem, zadejte pouze vaší primární URL. Je možné, že máte více web?, na kterých hodláte reklamy zobrazovat. Na to vám ale sta?í pouhá jedna registrace, není t?eba registrovat každý web zvláš?.

adsense2.gif

V?tšina dalších položek je jasná, vyplňujte je pravdiv?, nic si nevymýšlejte. Jako typ ú?tu zvolte osobní, pokud tedy nehodláte AdSense používat jako firma. Nakonec zaškrtn?te všech 5 zatržítek na konci registra?ního formulá?e. Po odeslání informací budete vyzváni k výberu p?ihlašovacího jména.

Lze použít váš stávající ú?et u Googlu (nap?íklad pokud používáte službu GMail), nebo si m?žete zaregistrovat ú?et nový. Sta?í zadat váš kontaktní email, na který bude odeslán kontrolní odkaz a pak již nic nebrání finálnímu odeslání formulá?e. Pokud všechno prob?hlo správn?, zobrazí se vám zpráva informující o lh?t? 1-2 dn?, b?hem které bude vaše žádost o registraci schválena nebo odmítnuta.

 

Novější příspěvky