AdSense for Video ve fázi betatestování22.February

Google v?era na svém blogu Inside AdSense oznámil spušt?ní služby Google for Video. Spole?nost tímto rozši?uje portfolio služeb na video obsah, který je momentáln? hodn? “in”, a nabízí další zdroje p?íjm?. Google for Video se zatím nachází pouze ve fázi betatestování a v ?eských podmínkách je zatím nemožné se tohoto omezeného testu zú?astnit.

Google for Video nabízí v zásad? dva typy reklam: prvním je Google InVideo, což je malý banner zabírající zhruba dolních 20% videa. Na tomto prostoru se zobrazují klasické textové odkazy, nebo ?ast?ji interaktivní bannery od zadavatel? reklamy. Výplata za tento druh reklamy bude formou CPM, takže dostanete ur?itou ?ástku za tisíc p?ehraných videí, bez ohledu na po?et kliknutí.

Druhým reklamním formátem jsou “Text Overlay Ads”, což jsou vlastn? klasické textové odkazy, které se zobrazí po skon?ení videa. Zde bude odm?na webmaster?m distribuována na CPC základ?, za po?et kliknutí, tak jak je to standardn? v Google AdSense.

Zajímavou možností je i umíst?ní YouTube video bloku na váš web – zkopírováním kódu z administra?ního rozhraní Google AdSense na vašich stránkách p?ibude okno s videoobsahem relevantním k vaší stránce, na kterém budete moci vyd?lávat pomocí dvou výše zmín?ných metod. Sou?asn? je možné vyd?lávat i na tvorb? videií, které pak nahrajete na YouTube, ale toto je již pom?rn? stará a známá v?c (viz video nad tímto odstavcem, shrnující všechny 3 možnosti).

Momentální minimální požadavky pro registraci do betatestu znemožÅˆují ú?ast ?eským webmaster?m, jelikož je t?eba anglicky psaný web s minimáln? jedním milionem p?ehraných videí za m?síc a hlavn? musíte mít adresu ve Spojených státech. Google ale do budoucna slibuje tento program rozší?it do dalších zemí a zároveň p?idat více reklamních jednotek.

2 komentářů

  1. bude tato možnost dostupna aj na slovensku a ked ano v akom ?asovom horizonte?každa nova možnost vylepšit si prijem e vitana,len neviem ?i to nebude dlhe ?akanie a ?i tato možnost nebude limitovana navštevnostou webu

  2. tezko rict, google se o konkretnich datech nikde nezminuje. trosku bych se ale bal, ze podobne jako v pripade google doporuceni bude program omezen pouze na nekolik (zapadnich) zemi.

  3.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.